Hot

Menu

Hệ thống phân phối của CKids tại Bắc Ninh

CỬA HÀNG - NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
CHI NHÁNH DƯỢC TỪ SƠN 37 TRẦN PHÚ , ĐÔNG NGÀN, TỪ SƠN, BẮC NINH 0989137726
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGỌC LÂN 6, LÝ THÁNH TÔNG, ĐỒNG NGUYÊN , TỪ SƠN , BẮC NINH 0967051515
NHÀ THUỐC 155- SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH SỐ 155, MINH KHAI TỪ SƠN, BẮC NINH 01638938886
NHÀ THUỐC ĐÀO TUẤT 249, PHỐ MỚI, TT. CHỜ, YÊN PHONG, BẮC NINH 0913692307
NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG SỐ 124 TRẦN PHÚ ,ĐÔNG NGÀN, TỪ SƠN, BẮC NINH 0982297070
NHÀ THUỐC QUANG MINH ĐƯỜNG LÊ QUANG ĐẠO, ĐÔNG NGÀN, TỪ SƠN, BẮC NINH 0963918969
PHÒNG KHÁM BÁC SĨ PHONG - DS PHAN THỊ UYỂN CHỢ TIÊU , TƯƠNG GIANG, TỪ SƠN, BẮC NINH 0963835853
QUẦY  THUÔC TÂM CƯỜNG- CÔNG TY TNHH DƯỢC NGỌC LÂN HƯƠNG MẠC , TỪ SƠN, BẮC NINH 01679635389/ 0989304943
QUẦY THUỐC : NGUYỄN THU HIỀN_ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH TIÊU LONG_ TƯƠNG GIANG_ TỪ SƠN_ BẮC NINH 0977780868
QUẦY THUỐC ANH ĐỨC CỔNG CHỢ MAI ĐỘNG, HƯƠNG MẠC,TỪ SƠN, BẮC NINH 0973122233
QUẦY THUỐC DIỆP ANH 198, MINH KHAI , ĐÔNG NGÀN ,THỊ Xà TỪ SƠN, BẮC NINH 0913307493
QUẦY THUỐC DUNG HÙNG_ CÔNG TY CPDP QUỐC TẾ KINH BẮC THÔN ĐÌNH_ KHU PHỐ 1, YÊN LÃ, TÂN HỒNG, TỪ SƠN, BẮC NINH 0982960685
QUẦY THUỐC GIAO BÌNH- CÔNG TY DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN 48, THỌ MÔN, ĐÌNH BẢNG, TỪ SƠN, BẮC NINH 01236813503
QUẦY THUỐC HẢI YẾN_SỞ Y TẾ BẮC NINH ĐỒNG HƯƠNG , HƯƠNG MẠC,  TỪ SƠN, BẮC NINH 01698395748
QUẦY THUỐC HIẾU NGHĨA- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN 51, YÊN LÃ, TÂN HỒNG, TỪ SƠN, BẮC NINH 0983112336
QUẦY THUÔC HIẾU NHUNG- CÔNG TY DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN CHỢ TIÊU , TƯƠNG GIANG, TỪ SƠN, BẮC NINH 0975112354
QUẦY THUỐC HOÀI THU_ CÔNG TY CPDP BẮC NINH CHI NHÁNH YÊN PHONG SỐ NHÀ 26A, THỊ TRẤN CHỜ, YÊN PHONG, BẮC NINH 01282208480
QUẦY THUỐC KHOA NGUYỆT DƯƠNG LÔI, TÂN HỒNG, TỪ SƠN, BẮC NINH 0914886895
QUẦY THUỐC KIM THU CHỢ TIÊU , TƯƠNG GIANG, TỪ SƠN, BẮC NINH 02223747816
QUẦY THUÔC MINH TRÍ- CÔNG TY DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN 152, MINH KHAI, ĐÔNG NGÀN, TỪ SƠN, BẮC NINH 0945960088
QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ NGỌC - CTY TNHH DP NGỌC LÂN CHỢ ME HƯƠNG MẠC TỪ SƠN, BẮC NINH 01673111732
QUẦY THUỐC PHÚ MINH THANH 73, MINH KHAI, ĐỒNG NGÀN, TỪ SƠN, BẮC NINH 0962305286
QUẦY THUỐC QUỲNH HOA_ SỞ Y TẾ BẮC NINH NGÃ TƯ BƯU ĐIỆN, THỊ TRẤN CHỜ, YÊN PHONG, BẮC NINH 02223503197
QUẦY THUÔC SỐ 11- THẮNG QUỲNH - CÔNG TY DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN CHỢ ĐÌNH GIỎ, TAM SƠN, TỪ SƠN, BẮC NINH 0989882983
QUẦY THUỐC SỐ 30- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH YÊN PHONG ĐÔNG TIẾN, YÊN PHONG, BẮC NINH 0943770886
QUẦY THUỐC SỐ 3-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN PHÙ LƯU, ĐÔNG NGÀN, TỪ SƠN, BẮC NINH 01214198079
QUÂY THUỐC TÂN DƯỢC- DS NGUYỄN THỊ LA- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN PHÙ LỘC, PHÙ CHẨN, TỪ SƠN, BẮC NINH 0944784728
QUẦY THUỐC TÂN DƯỢC- DS: ĐẶNG THỊ NGA- CÔNG TY DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN ĐỒNG CẨM,ĐỒNG NGUYÊN, TỪ SƠN, BẮC NINH 01662056674
QUẦY THUÔC TÂN DƯỢC- DS: LÊ THỊ HUYỀN - CÔNG TY DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN 105, KHU PHỐ THỌ MÔN, ĐÌNH BẢNG, TỪ SƠN, BẮC NINH 01672526189
QUẦY THUÔC TÂN DƯỢC- DS; NGUYỄN KIM LƯƠNG- CÔNG TY DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN HỒI QUAN, TƯƠNG GIANG, TỪ SƠN, BẮC NINH 01675829988
QUẦY THUỐC TÂN DƯỢC TRẦN THỊ LAN DỐC CẨM, ĐỒNG NGUYÊN, TỪ SƠN, BẮC NINH 0973992816
QUẦY THUỐC TÂN DƯỢC_ DS: TRƯƠNG THỊ YẾN_ CÔNG TY CPDP BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN NGÔ GIA TỰ, TAM SƠN, TỪ SƠN, BẮC NINH 01642973552
QUẦY THUỐC TÂN DƯỢC-DS NGUYỄN THỊ HÒA-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN 34 CHỢ GẠO, LÊ HỒNG PHONG, ĐÔNG NGÀN, TỪ SƠN, BẮC NINH 0985622588
QUẦY THUÔC THANH LAN- CÔNG TY DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN KHU PHỐ HẠ, ĐÌNH BẢNG, TỪ SƠN, BẮC NINH 0942307123
QUẦY THUÔC THANH TRÀ - CÔNG TY DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN KHU PHỐ HẠ, ĐÌNH BẢNG, TỪ SƠN, BẮC NINH 0916509599
QUẦY THUỐC THẢO KIÊN- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚC 73, CHỢ GIẦU, ĐÔNG NGÀN, TỪ SƠN, BẮC NINH 0973961699
QUẦY THUỐC THU TRANG- CTY TNHH DP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG THÀNH KI ỐT SỐ 1, NGỖ 5, TRẦN PHÚ, ĐÔNG NGÀN, TỪ SƠN, BẮC NINH 0919436739
QUẦY THUỐC THÚY LAN- CÔNG TY DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN PHÙ LỘC, PHÙ CHẨN, TỪ SƠN, BẮC NINH 0987759382
QUẦY THUỐC TIẾN PHƯỢNG- CÔNG TY CPDP BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN TRANG LIỆT TRANG HẠ, TỪ SƠN, BẮC NINH 0974955302
QUẦY THUỐC TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG - NGUYỄN THỊ THU HẰNG KHU PHỐ ĐÌNH ( TRẠM Y TẾ ĐÌNH BẢNG), ĐÌNH BẢNG, TỪ SƠN, BẮC NINH 0985267169
QUẦY THUỐC TRUNG TÂM CHI NHÁNH DƯỢC TỪ SƠN 37, TRẦN PHÚ, ĐÔNG NGÀN, TỪ SƠN,BẮC NINH 0985939615
QUẦY THUỐC TUẤN HẢI- CÔNG TY DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN PHỐ VIỀNG ĐỒNG NGUYÊN, TỪ SƠN, BẮC NINH 0974551102
QUẦY THUỐC TÙNG BÁCH ĐƯỜNG LÊ QUANG ĐẠO_ PHƯỜNG ĐÔNG NGÀN_ TỪ SƠN_ BẮC NINH 0976085775
QUẦY THUỐC VÂN LAM- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH CHI NHÁNH TỪ SƠN DƯƠNG SƠN, TAM SƠN, TỪ SƠN, BẮC NINH 0932370225
QUẦY THUỐC VIỆT SỐ 1- CÔNG TY CPDP ĐẠI PHÚC BẮC NINH 17, CHỢ BỜ NGANG, ĐÌNH BẢNG, TỪ SƠN, BẮC NINH 0975629447
CÔNG TY DP THANH CẦU 269 TRẦN HƯNG ĐẠO TIỀN AN 02413821545
ĐẠI LÝ THUỐC VŨ TUYẾT KHU ĐA CẤU, NAM SƠN, TP. BẮC NINH 0982894186
NHÀ THUỐC BÌNH DÂN 576 NGUYỄN TRÃI BỒ SƠN 0917985338
NHÀ THUỐC ĐÔNG HƯƠNG 90 TRẦN LỰU THỊ CẦU 02413821160
NHÀ THUỐC HÀ BẮC 242 TRẦN HƯNG ĐẠO TIỀN AN 02223822302
NHÀ THUỐC HỒNG THẮNG 20 (18 CŨ) NGUYỄN VĂN CỪ, NINH XÁ,TP. BẮC NINH 02223821699/ 0988181507/ 0984619136
NHÀ THUỐC HỢP LỰC PHỐ BA HUYỆN, KHẮC NIỆM, TP. BẮC NINH 02413826389
NHÀ THUỐC SỐ 2 CN DƯỢC BẮC NINH SỐ 473, NGÔ GIA TỰ, NINH XÁ, TP. BẮC NINH 0947661911
NHÀ THUỐC SỐ 8 - NGÔ THỊ THU HƯƠNG 204, LÝ THƯỜNG KIỆT, P. THỊ CẦU, TP. BẮC NINH, BẮC NINH 0962630533
NHÀ THUỐC TRƯỜNG THỌ 23, ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG, ĐẠI PHÚC, TP. BẮC NINH 0942984486
QUẦY SỐ 7 - CN DƯỢC BẮC NINH 168 THIÊN ĐỨC VẠN AN 02413823591
QUẦY THUỐC 34 CN DƯỢC BẮC NINH 34 PHỐ VŨ ĐẠI PHÚC 02223855104/ 0963747124
QUẦY THUỐC HẠP LĨNH PHỐ VÀ, HẠP LĨNH, TP. BẮC NINH, BẮC NINH 0974423324
QUẦY THUỐC HUYỀN TRANG ( SÔ 49 CŨ) 124 HOÀNG QUỐC VIỆT THỊ CẦU 0934640946
QUẦY THUỐC NGÂN ANH - CTY CP DP TÂM BẮC VIỆT 16 TRẦN LỰU THỊ CẦU TP BẮC NINH 01299399986
QUẦY THUỐC PHƯƠNG HOA 221 NGUYỄN VĂN CỪ NINH XÁ 01662969917
QUẦY THUỐC SỐ 02 - TRẦN THỊ NHÀN 954, ĐƯỜNG 286, VẠN AN, TP. BẮC NINH, BẮC NINH 0978901668
QUẦY THUỐC SỐ 1 CN DƯỢC BẮC NINH 95 THÀNH BẮC NINH XÁ 02413820038
QUẦY THUỐC SỐ 10 CN DƯỢC BẮC NINH 35 TRẦN LỰU THỊ CẦU 02413820467
QUẦY THUỐC SỐ 11 CN DƯỢC BẮC NINH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN BẮC NINH,THANH PHƯƠNG, VŨ NINH, TP. BẮC NINH 02223851491/ 0979851491
QUẦY THUỐC SỐ 18 CN DƯỢC BẮC NINH 135 THỊ CHUNG, HỒ NGỌC LÂN, KINH BẮC, TP. BẮC NINH, BẮC NINH 01635320686
QUẦY THUỐC SỐ 2 CN DƯỢC BẮC NINH 463 NGUYỄN TRÃI BỒ SƠN 0382112237
QUẦY THUỐC SỐ 20 CN DƯỢC BẮC NINH 44 TRẦN LỰU THỊ CẦU 02413850821/ 0368121673
QUÀY THUỐC SỐ 25 CN DƯỢC BẮC NINH 12, VŨ KIỆT, TIỀN AN, TP. BẮC NINH 02413811904
QUẦY THUỐC SỐ 26 CN DƯỢC BẮC NINH 630 ( đc cũ 632) - THIÊN ĐỨC -  VẠN AN - TP. BẮC NINH 0943914478
QUẦY THUỐC SỐ 27 CN DƯỢC BẮC NINH 2A ĐẤU MÃ THỊ CẦU 0947811327
QUẦY THUỐC SỐ 33 56 TRẦN LỰU THỊ CẦU 02413852271
QUẦY THUỐC SỐ 38 CN DƯỢC BẮC NINH 48, PHỐ VŨ, TRẦN HƯNG ĐẠO, ĐẠI PHÚC, TP. BẮC NINH 0973443084
QUẦY THUỐC SỐ 46 - NGUYỄN THỊ THỦY TỰ THÔN, NAM SƠN, TP. BẮC NINH 0944903709
QUẦY THUỐC SỐ 48 CN DƯỢC BẮC NINH 286 THIÊN ĐỨC VẠN AN 0977406050
QUẦY THUỐC SỐ 5 CN DƯỢC BẮC NINH 24 NGUYỄN VĂN CỪ NINH XÁ 0976566826
QUẦY THUỐC TÂN THÀNH - CTY TNHH DP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG THÀNH 17, ÂU CƠ, KINH BẮC, BẮC NINH 01686607843
QUẦY THUỐC TRUNG TÂM DƯỢC BẮC NINH 21 NGUYỄN VĂN CỪ NINH XÁ 0936122999
CÔNG TY CPTM DƯỢC PHẨM LONG QUÂN 106, LÔ 1-2, PHỐ HỒ, TT. HỒ, THUẬN THÀNH, BẮC NINH 0383171626
ĐẠI LÝ THUỐC SỐ 1 - DS : XUÂN THỊ PHƯƠNG THỊ TRẤN HỒ - HUYỆN THUẬN THÀNH - TỈNH BẮC NINH 0979078758
NT MINH HƯƠNG CỔNG BỆNH VIỆN GIA BÌNH, GIA BÌNH, BẮC NINH 0972782688
QUẦY SỐ 28 - DS :NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ-CN DƯỢC BẮC NINH SỐ 93 , THỊ TRẤN LIM , HUYỆN TIÊN DU ,TỈNH BẮC NINH 02416274084
QUẦY SỐ 5 - DS :NGUYỄN THỊ NGUYỆT-CN DƯỢC BẮC NINH SỐ 179 , CHỢ SƠN , VIỆT ĐOÀN , HUYỆN TIÊN DU , TỈNH BẮC NINH 02413838205
QUẦY THUỐC  VƯƠNG THỊ HỒNG KHU 1, TT PHỐ MỚI, QUẾ VÕ, BẮC NINH 0989894300
QUẦY THUỐC DUYÊN THÁI ĐỒNG NGƯ, NGŨ THÁI, THUẬN THÀNH, BẮC NINH 0964025299
QUẦY THUỐC HÀ THỊ NGỌC KHU 3 , PHỐ MỚI , HUYỆN QUẾ VÕ , TỈNH BẮC NINH 02223635094
QUẦY THUỐC MINH THU KIOT SỐ 23, CHỢ TRUNG TÂM GIA BÌNH, HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH 0915948127
QUẦY THUỐC MỞ HỒNG SỐ 154 , THỊ TRẤN LIM , HUYỆN TIÊN DU , TỈNH BẮC NINH 02413838005/01667482265
QUẦY THUỐC NGHĨA ĐẠO QUÂN HẬU PHỐ VÀNG, NGHĨA ĐẠO, THUẬN THÀNH, BẮC NINH 0982629597
QUẦY THUỐC NGỌC HÀ KHU 1, TT PHỐ MỚI, QUẾ VÕ, BẮC NINH 0984656729
QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ ĐOAN PHỐ DÂU - HUYỆN THUẬN THÀNH - TỈNH BẮC NINH 0988925637
QUẦY THUỐC PHẠM THỊ THUẬN PHỐ KHÁM - GIA ĐÔNG - HUYỆN THUẬN THÀNH - TỈNH BẮC NINH 0986421128
QUẦY THUỐC SỐ 06 - DS: NGUYỄN THỊ OANH ĐÔNG DU,ĐÀO VIÊN, QUẾ VÕ, BẮC NINH 01232999787
QUẦY THUỐC SỐ 1 - CTY CP DP KỲ THIÊN SỐ 11 , THỊ TRẤN LIM ,HUYỆN TIÊN DU , TỈNH BẮC NINH 0977094042
QUẦY THUỐC SỐ 15 ĐÔNG DU, ĐÀO VIÊN, QUẾ VÕ, BẮC NINH 0984597308
QUẦY THUỐC SỐ 16 - DS : NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG THÔN HỘ VỆ, LẠC VỆ , HUYỆN TIÊN DU , TỈNH BẮC NINH 0241723574/01675065732
QUẦY THUỐC SỐ 2, KHTT PHỐ HỒ, TT HỒ, THUẬN THÀNH ,TỈNH BẮC NINH 0982629690
QUẦY THUỐC SỐ 3 PHỐ HỒ ,TT HỒ ,THUẬN THÀNH ,TỈNH BẮC NINH 01684187647
QUẦY THUỐC SỐ 4 - DS : NGUYỄN THỊ HOA PHỐ KHÁM - GIA ĐÔNG - HUYỆN THUẬN THÀNH - TỈNH BẮC NINH 0984230667/ 0919984344
QUẦY THUỐC SỐ 6 THỊ TRẤN GIA BÌNH - HUYỆN GIA BÌNH - TỈNH BẮC NINH 01256344463
QUẦY THUỐC SỐ 6 -CTY CP DP BẮC NINH PHỐ DÂU, THANH KHƯƠNG, THUẬN THÀNH, BẮC NINH 0947585386
QUẦY THUỐC SỐ 8 - DS : NGUYỄN THỊ TƯƠI PHỐ DÂU - HUYỆN THUẬN THÀNH - TỈNH BẮC NINH 01639443762
QUẦY THUỐC TÂN DƯỢC SỐ 11 - TRẦN THỊ HUẾ PHÙ LÃNG , QUẾ VÕ , TỈNH BẮC NINH 0985958766
QUẦY THUỐC TRẦN THỊ DOÃN PHỐ KHÁM - GIA ĐÔNG - THUẬN THÀNH - TỈNH BẮC NINH 0975129765
QUẦY THUỐC TRUNG TÂM - CN DƯỢC GIA BÌNH TT. GIA BÌNH, GIA BÌNH, BẮC NINH 0936624512
QUẦY THUỐC TRUNG TÂM CHI NHÁNH DƯỢC TIÊN DU, KHTT-CN DƯỢC BẮC NINH SỐ 7, THỊ TRẤN LIM, TIÊN DU, BẮC NINH 0982350319
QUẦY THUỐC VIỆT HÙNG TT THỨA, H LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH 0868089568