Hot

Menu

Hệ thống phân phối của CKids tại Lào Cai

CỬA HÀNG - NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
NHÀ THUỐC 103 SỐ 061 NGÔ VĂN SỞ, PHƯỜNG PHỐ MỚI, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0987367640
NHÀ THUỐC BÌNH AN SỐ 198 HÀM NGHI, PHƯỜNG KIM TÂN, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0977499820
NHÀ THUỐC DŨNG THÚY 351 ĐƯỜNG KHÁNH YÊN, PHƯỜNG PHỐ MỚI, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0964190893
NHÀ THUỐC KIM QUY SỐ 167 TUỆ TĨNH, KIM TÂN, LÀO CAI 0976166518
NHÀ THUỐC LÊ VĂN NHẤT SỐ  025 ĐƯỜNG HOÀNG SÀO, PHƯỜNG CỐC LẾU, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0975705692
NHÀ THUỐC MINH PHƯƠNG SỐ 010 PHẠM HỒNG THÁI, PHƯỜNG PHỐ MỚI, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0988575525
NHÀ THUỐC MINH THU CHIỀNG ONG, BÌNH MINH, LÀO CAI 0987736505
NHÀ THUỐC NAM HÀ SỐ 184 HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG CỐC LẾU, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0982316106
NHÀ THUỐC NGỌC DIỆP 138 ĐƯỜNG TUỆ TĨNH, PHƯỜNG KIM TÂN, TỈNH LÀO CAI 0989196565
NHÀ THUỐC NGỌC LAN SỐ  148 HÀM NGHI PHƯỜNG KIM TÂN, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0917692225
NHÀ THUỐC NGỌC TRÂM 392 HOÀNG LIÊN, KIM TÂN, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0914655398
NHÀ THUỐC NIÊN KHANG SỐ NHÀ 001 ĐƯỜNG CKT, PHƯỜNG POM HÁN, THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 0977148559
NHÀ THUỐC PHÚC LÂM SỐ 403 ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN, PHƯỜNG DUYÊN HẢI, THÀNH PHỐ LÀO CAI 01648844686
NHÀ THUỐC PHƯƠNG LIÊN SỐ 067 NHẠC SƠN, CỐC LẾU, TP LÀO CAI, LÀO CAI 0977394914
NHÀ THUỐC PHƯƠNG THẢO SỐ 086 NHẠC SƠN, PHƯỜNG DUYÊN HẢI, THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 0988363365
NHÀ THUỐC SỐ I SỐ 195, HỒNG HÀ, CỐC LẾU, LÀO CAI 0912403393
NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC SỐ 194 HÀM NGHI, PHƯỜNG KIM TÂN, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0981616268
NHÀ THUỐC THANH LOAN SỐ 474 ĐƯỜNG LÊ THANH, PHƯỜNG BẮC CƯỜNG, THÀNH PHỐ LÀO CAI 01688954125
NHÀ THUỐC THANH MAI SN 009 TRẦN DUY HƯNG, P.DUYÊN HẢI, TP.LÀO CAI 0968195925
NHÀ THUỐC THANH THANH 051 BẮC LỆNH, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0904927101
NHÀ THUỐC THU HƯƠNG TỔ 9 POM HÁN, THỊ XÃ CAM ĐƯỜNG, LÀO CAI 0986606496
NHÀ THUỐC THU NGOAN SỐ  26 NGÔ VĂN SỞ, PHƯỜNG PHỐ MỚI, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0987403892
NHÀ THUỐC THỦY VÂN SỐ 154 HÀM NGHI, PHƯỜNG KIM TÂN, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0984422882
NHÀ THUỐC TRƯỜNG MINH SỐ  73 NGUYỄN DU, PHƯỜNG KIM TÂN, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0912461720
NHÀ THUỐC VIỆT HÙNG - CHỊ HỒNG SỐ  003 PHƯỜNG CỐC LẾU, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0912064214
NHÀ THUỐC VŨ THÔNG LÊ THANH, BẮC CƯỜNG, LÀO CAI 0912205109
QT SỐ 6 - CT TNHH DƯỢC & VTYT TÂM THẢO 299 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, TT MƯỜNG KHƯƠNG,T.LÀO CAI 01233660999
QUẦY 03 - CÔNG TY DƯỢC NGÃ BA CÔNG TY, PHƯỜNG DUYÊN HẢI THÀNH PHỐ LÀO CAI 0918135855
QUẦY BÁN THUỐC SỐ 9 - CÔNG TY DƯỢC LÀO CAI SỐ  89 THANH NIÊN, PHƯỜNG CỐC LẾU, THÀNH PHỐ LÀO CAI 0913395203
QUẦY SỐ 1 CÔNG TY DƯỢC TỔ 5 HÙNG VƯƠNG, BÁT XÁT, LÀO CAI 0984984715
QUẦY SỐ 12 - CÔNG TY DƯỢC 10 TỔ 21 ĐƯỜNG D2, PHƯỜNG DUYÊN HẢI, THÀNH PHỐ LÀO CAI 01683787687
QUẦY THUỐC LAN VŨ SỐ 150 HÀM NGHI, KIM TÂN, LÀO CAI 01695798869
QUẦY THUỐC SỐ 1 - DƯỢC 10 306,ĐƯỜNG CMT8,TT PHỐ LU,BẢO THẮNG,LÀO CAI 0988544055
QUẦY THUỐC SỐ 16 - ĐẶNG THỊ HẢI SỐ  TỔ 15 POM HÁN, THỊ XÃ CAM ĐƯỜNG, LÀO CAI 01235700699
QUẦY THUỐC SỐ 16 - NGUYỄN ĐỨC CHIẾN SỐ  TỔ 15 POM HÁN, THỊ XÃ CAM ĐƯỜNG, LÀO CAI 0966393656
QUẦY THUỐC SỐ 16 - NGUYỄN KIM THOA TỔ 15 POM HÁN, THỊ XÃ CAM ĐƯỜNG, LÀO CAI 01695034070
QUẦY THUỐC SỐ 19 - CÔNG TY DƯỢC 10 CỔNG TRƯỜNG Y - PHƯỜNG BẮC CƯỜNG - LÀO CAI 0977878235
QUẦY THUỐC SỐ 2 SỐ 057 LÊ THANH, PHƯỜNG NAM CƯỜNG, THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 0976171198
QUẦY THUỐC SỐ 29 567 Đ ĐIỆN BIÊN, TT SAPA, LÀO CAI 0982646174
QUẦY THUỐC SỐ 3 SỐ  152 HÀM NGHI PHƯỜNG KIM TÂN, THÀNH PHỐ LÀO CAI 01687969666
QUẦY THUỐC SỐ 3 - CÔNG TY DƯỢC LÀO CAI SỐ 123 QUY HÓA, KIM TÂN, LÀO CAI 01637584126
QUẦY THUỐC SỐ 3 - CTY MINH PHÚ THÀNH CHIỀNG ONG, BÌNH MINH, LÀO CAI 01688669105
SIÊU THỊ THUỐC MINH KÍNH SỐ 109- ĐƯỜNG HOÀNG SÀO - TT PHỐ LU - BẢO THẮNG - LÀO CAI, 0976776667